வெளவாலுக்கு யார் தாம்பூலம் வைத்தார்கள் ? Who invite…

வெளவாலுக்கு யார் தாம்பூலம் வைத்தார்கள் ? Who invited the bat offering Thamboolam?
#test #chikoo #palamoli #tamil #English

Posted by Chikoo

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s