குழந்தைகளின் ஆரோக்கியமான வளர்ச்சிக்கு உதவும் கால்சியம…

ஒருவர் சரியான உயரத்தில் இல்லாமல் இருப்பதற்கான காரணங்களில் ஒன்று தான் சிறு வயதிலேயே எலும்புகளின் வளர்ச்சிக்கு தேவையான கால்சியம் நிறைந்த உணவுகளை அதிகம் உட்கொள்ளாமல் இருப்பது. ஏனெனில் சிறு வயதிலேயே நாம் எலும்புகளின் ஆரோக்கியமான வளர்ச்சிக்கு தேவையான உணவுகளை உட்கொள்ளாவிட்டால், பின் எலும்புகளின் வளர்ச்சிக்கு தேவையான சத்துக்கள் கிடைக்காமல், வளர்ச்சியானது திடீரென்று நின்றுவிடும். ஆகவே அதற்காக கால்சியம் நிறைந்த உணவுகளை உட்கொண்டால் மட்டும் போதாது, அனைத்து சத்துக்களையும் சரிசமமாக உட்கொண்டு வர வேண்டும். இருப்பினும் கால்சியத்தையும், அதனை உடலில் உறிஞ்சுவதற்கு உதவும் வைட்டமின் டி நிறைந்ததையும் கொஞ்சம் அதிகம் சேர்த்து வர வேண்டும். இங்கு குழந்தைகளின் ஆரோக்கியமான வளர்ச்சிக்கு உதவும் கால்சியம் அதிகம் நிறைந்த உணவுப் பொருட்களின் பட்டியல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. அதைப் படித்து அவற்றை உங்கள் குழந்தைகளின் உணவில் அன்றாடம் அதிகம் சேர்த்து வாருங்கள். சரி, இப்போது அந்த உணவுப் பொருட்களைப் பார்ப்போமா!!!

Read more at: http://tamil.boldsky.com/pregnancy-parenting/kids/2014/calcium-rich-foods-kids-005489.html

 

#chikoo,#chikoo,#chikoo,#chikoo,#new

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s